News

All News

All, Admin,

U Kar Ka

လက္ဖက္ေကာ္ျပန္ ့စိမ္းအျခားနိင္ငံက လူေတြကအိစံကို ဘယ္နိုင္ငံကလဲလို ့ေမ

Admin 2018-10-11 17:56:28

Read More

U Kar Ka

ဦးကာက ေဒၚစိန္၏ စံပယ္ပန္းလက္ဖက္ေျခာက္သည္ အရည္အေသြးျမင့္ လက္ဖက္ရြက္မ်ာ

Admin 2018-10-11 17:58:37

Read More

ဇယန္းလက္ဖက္ႏွပ္ေလးပါရွင္႔

ဦးကာက ေဒၚစိန္ရဲ႕ ဇယန္းလက္ဖက္ႏွပ္ေလးဟာဆိုရင္ ေသခ်ာေဆးေၾကာသန္႔စင္ထားတ

admin 2018-10-11 18:03:47

Read More

မိသားစုုအားလပ္ရပ္တုုိင္းအတြက္

မိသားစုအားလပ္ရက္ေလးမွာ လက္ဖက္သုပ္စားဖို႔ ဦးကာက ေဒၚစိန္ဇယန္းလက္ဖက္ၫြန

admin 2018-10-11 18:07:08

Read More

ဦးကာက ေဒၚစိန္ရဲ႕ ေလွာ္သင္းနံ႔လက္ဖက္ေျခာက္

ေလွာ္န႔ံေမႊးေမႊးေလးနဲ႕ တမူထူးျခားတဲ့ ဦးကာက ေဒၚစိန္ရဲ႕ ေလွာ္သင္းနံ႔လက

admin 2019-02-15 17:44:44

Read More